Meul Rombaut advocaten

Meesters Alain Meul en Edouard Rombaut adviseren u bij tal van juridische kwesties

Meul Rombaut advocaten

Uw partner voor bemiddeling, onderhandelingen en rechtsgedingen

Meester Alain Meul

Meul Rombaut advocaten

Specialisten in de wereld van justitie en rechtspraak

Meester Edouard Rombaut

Meul Rombaut advocaten

Dossierkennis, ervaring en motivatie om elke zaak tot een goed einde te brengen

Tarieven

Wij bepalen ons ereloon steeds individueel op basis van de kenmerken van uw dossier dat u  ons toevertrouwd. Zo houden wij rekening met de complexiteit van uw zaak en de spoedeisendheid van onze gevraagde tussenkomst.

Voor een eerste oriënterende consultatie hanteren wij een basistarief van 50,00 euro.

Voor het verder verloop van uw zaak rekenen wij een basistarief van 125,00 euro/uur per werkelijk gepresteerde tijd aan.

Ook zijn er de gerechtskosten die wij voor u betalen aan de gerechtsdeurwaarder (waaronder kosten van dagvaarding, betekening en uitvoering van het vonnis, …) of aan de griffie (rolrecht, kosten voor het afleveren van de uitvoerbare titel, …).

Vanaf 1 januari 2014 wordt de btw-vrijstelling voor diensten verricht door advocaten (art. 44§1,1° BTW-wetboek) opgeheven, derwijze dat vanaf voornoemde datum op onze prestaties 21% BTW zal worden gerekend.

Wij gebruiken die individuele overeenkomst die is gebaseerd op het modelcontract zoals voorgesteld door de Orde van Vlaamse Balies. Deze overeenkomst leggen wij u voor bij uw eerste consultatie.

Als advocaten zijn wij lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij ETHIAS.

Voor onze beroepsregels en gedragscode kunt u zich informeren op www.advocaat.be.

De cliënt wordt in het kader van de dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010) geïnformeerd bij de eerste consultatie op kantoor.

Vergeet niet na te gaan of u verzekerd bent voor onze kosten en erelonen via uw verzekeringspolis rechtsbijstand. De keuze van advocaat is immers volledig vrij.

Wij kijken dit graag voor u na.