Edouard Rombaut

Mr. Edouard Rombaut


Balie van Gent

Opleiding: Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent
Licentiaat in de Rechten
Ingeschreven aan de Balie te Gent sinds 1981
Talen: Frans, Engels
Voorkeurmateries: Personen- en Familierecht

 • echtelijke moeilijkheden
 • dringende en voorlopige maatregelen
 • hoede-en omgangsrecht kinderen
 • onderhoudsbijdragen
 • verdeling /vereffening
 • procedure voor de Vrederechter
 • procedure voor de Jeugdrechtbank

Verbintenissenrecht – aansprakelijkheden
en schadeclaims

 • huurgeschillen ( huurachterstal, uitzetting huurder, huurschade,..)
 • aannemingen en bouwdossiers ( geschillen met aannemers, gebrekkige leveringen, …)

Factuurinvorderingen

 • aanmaning en invordering factuurschulden

Verkeersongevallen en -overtredingen, Politierechtbank

Strafrecht

 • strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en Correctionele Rechtbank

Contact: Tel.: +32 (0) 475 58 30 19
edouard.rombaut@meulrombautadvocaten.be
Kantoorrekening: BE52 0631 4121 0009 BIC: GKCC BE BB
Derdenrekening: BE16 0630 8017 4474 BIC: GKCC BE BB
KBO-nummer: 0823.692.326