Alain Meul

Mr. Alain Meul


Balie van Gent

Opleiding: sinds 1982 advocaat balie Gent sinds 2002 plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
 
Voorkeurmateries: aansprakelijkheidsrecht

 

aanneming en bouwrechtelijke moeilijkheden

contractenrecht

verkeersrecht

lichamelijke schade

strafrecht

debiteureninvordering

private huur en handelshuur

 


Contact: Tel.: +32 (0) 475 41 52 62
alain.meul@meulrombautadvocaten.be
Kantoorrekening: IBAN: BE96 6301 9008 5505 BIC: BBRU BE BB
Derdenrekening: IBAN: BE25 6301 9504 0282 BIC: BBRU BE BB
KBO-nummer: 0818.600.321